Mostar 2024 2019-08-20T12:06:37+00:00

Ukratko o projektu Mostar EPK 2024

Na prvom sastanku Foruma „Mostar Europska prijestolnica kulture 2024.“ koji je održan 15. 5. 2017. godine, stotinjak prisutnih mostarskih umjetnika i djelatnika u kulturi bili su jedinstveni u stavu – projekt „Mostar EPK 2024“ jedinstvena je prilika Mostaru da kroz kulturu unaprijedi sve aspekte gradskog života.

Gradonačelnik Mostara je, nakon sastanka s političkim strankama Mostara i jednoglasne podrške ovome projektu, donio službenu Odluku o kandidaturi Mostara za EPK 2024. godine.

Iz redova Foruma 2024 formirani su stručni timovi za izradu mostarske aplikacije koju treba predati u listopadu 2018. godine. U slučaju prihvaćanja kandidature čeka nas pet godina rada kako bi naš grad doista postao Europska prijestolnica kulture.

Donošenjem Odluke o kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture preuzeta je i obaveza izrade kulturne strategije Mostara što je jedan od glavnih ciljeva kandidature za EPK.

Želimo izraditi kvalitetnu Strategiju razvoja kulture Grada Mostara koja će biti ključni strateško-planski dokument i diktirati budući razvoj kulture našega grada.

Zato smo angažirali stručnjake s dugogodišnjim iskustvom u izradi lokalnih i regionalnih razvojnih strategija. Formirana je i Fokus grupa koju čine predstavnici svih segmenata kulture u gradu, iz javnog i nevladinog sektora, alternativne scene, akademskih umjetnika i sveučilišnih profesora…

Cilj okupljanja najvećeg broja aktera kulturnog života Mostara u izradi Strategije jeste kreiranje suvremene, kvalitetne ideje i vizije razvoja kulture grada koja će odgovarati vremenu i prostoru na kojem živimo i potrebama građana Mostara. Taj grad, čiju viziju stvaramo, bit će prijestolnica kulture!

Ne zavaravamo se, mnogo je rada ispred nas, ovo je projekt u kojem se očekuje sudjelovanje svih stanovnika Mostara, njegovi pozitivni efekti trebaju se kroz kulturu reflektirati na ukupnu populaciju grada i sve segmente gradskog života.

Upravo zato želimo aktivno sudjelovanje naših sugrađana u projektu Europska prijestolnica kulture i izradi Strategije razvoja kulture! Pozivamo Vas na sudjelovanje u javnim raspravama koje će biti organizirane te nam dostavljate svoje prijedloge, sugestije i mišljenja!

Forum 2024

Forum 2024 je neformalno tijelo koje okuplja najveći broj mostarskih umjetnika i kreativaca. Prvi Forum sazvan je povodom kandidature Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine.

Ideja kandidature za EPK okupila je cijelu mostarsku kulturnu scenu u zajedničkom htijenju za unapređenje kulture u Gradu Mostaru koja će inicirati i poboljšanje svih aspekata življenja.

Postojanje Foruma 2024 i njegov aktivni rad je prvi ostvareni uspjeh prema našem cilju okupljanja i uvezivanja mostarske kulturne scene, Forum je idejni kreator izrade aplikacije Mostara za Europsku prijestolnicu kulture i glavni akter u kreiranju Strategije razvoja kulture Grada Mostara za razdoblje 2018 – 2026.

Sigurni smo kako će pozitivna energija Foruma 2024, koja je rezultirala nizom kvalitetnih projektnih prijedloga, oblikovati ljepšu budućnost našega grada po mjeri svih njegovih stanovnika!

Članovi Foruma 2024Mustafa Alendar, Sanja Bjelica Šagovnović, Josip Blažević, Ružica Bošković, Mirko Božić, Andrijana Copf, Riad Ćišić, Kristina Ćorić, Senada Demirović Habibija, Inga Dragoje Mikulić, Marko Džoić, Alma Fazil Obad, Indira Gaštan Bešo, Marta Haubrich, Darko Juka, Mirela Jurić, Ivan Jurilj, Edin Kmetaš, Željko Koren, Goran Kosanić, Ivo Krešić, Radivoje Krulj, Sanela Kuko, Adela Lerić, Selma Loose, Adnan Lugonjić, Nedžad Maksumić, Elma Marić, Orhan Maslo, Perina Meić, Sanela Mešić, Tatjana Mićević Đurić, Tanja Miletić Oručević, Ivanka Milićević Capek, Almir Mujkanović, Ivan Nevjestić, Dalibor Nikolić, Velimir Njirić Pšeničnik, Tibor Oreč, Husein Oručević, Edin Pandur, Anela Planinić, Maja Popovac, Rasim Prguda, Anja Puhalo, Ivana Radić, Niki Radić, Miro Raguž, Amela Sarić, Salko Šarić, Dragi Šestić, Dario Terzić, Mili Tiro, Danijela Ucović, Maja Vican, Danijel Vidović, Lidija Vladić, Ivan Vukoja, Snježana Zovko…

Nositelj projekta Mostar EPK 2024.:
GRAD MOSTAR

Idejni tvorac Aplikacije Mostar EPK 2024.:
FORUM 2024

Članovi Tima za izradu Aplikacije:
Mustafa Alendar, Josip Blažević, Mirko Božić, Kristina Ćorić, Senada Demirović Habibija, Adela Lerić, Sanela Mešić, Tanja Miletić Oručević, Almir Mujkanović, Dalibor Nikolić, Dario Terzić

Članovi Programskog tima:
Kristina Ćorić, Senada Demirović Habibija, Dalibor Nikolić, Maja Popovac, Dario Terzić

Članovi Koordinacijskog tima:
Asim Krhan, Nedžad Maksumić, Tatjana Mićević Đurić, Selma Raljević, Danijel Vidović, Ivan Vukoja

Tehnički i operativni izvršitelj projekta Mostar EPK 2024:
Studio za izvedbene umjetnosti Mostar

Prva prijavna knjiga (bidbook)

Bidbook ENG

Klikni na fotografiju za preuzimanje!

Prijevodi u tekstualnom formatu: